Tietosuojalausunto

Janssen-Cilag Oy välittää yksityisyydestäsi ja haluaa, että tiedät, millä tavalla keräämme, käytämme ja luovutamme tietoja. Tässä Tietosuojakäytännössä kuvataan menettelytapamme, jotka koskevat tietoja, joita keräämme tai palveluntarjoajamme kerää operoimamme tai hallinnoimamme verkkosivuston tai sovelluksen kautta (jäljempänä ”Palvelu”), josta pääsit tarkastelemaan tätä Tietosuojakäytäntöä. Antamalla meille henkilötietojasi tai käyttämällä Palvelua vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän Tietosuojakäytännön.

ALAIKÄISET

Palvelua ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille, ja pyydämme, etteivät tällaiset henkilöt anna henkilötietoja Palvelun kautta. Jos lapsesi on lähettänyt Palveluun henkilötietoja ja haluat pyytää meitä poistamaan nämä henkilötiedot, ota meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa ”Ota yhteyttä" kuvatulla tavalla.

TIETOJEN KERÄÄMINEN

Saatamme pyytää sinulta henkilötietoja, jotta voit hyötyä tietyistä ominaisuuksista (kuten uutiskirjeen tilauksesta, vinkeistä/vihjeistä tai tilausten käsittelystä) tai osallistua tiettyyn toimintaan (kuten arvontoihin tai muuhun myynninedistämistoimintaan). Sinulle ilmoitetaan, mitkä annettavista tiedoista ovat pakollisia ja mitkä vapaaehtoisia.
Saatamme yhdistää toimittamiasi tietoja muihin sinulta verkossa tai muulla tavoin keräämiimme tietoihin, kuten ostohistoriaasi. Saatamme myös yhdistää niitä muista lähteistä, kuten muilta Johnson & Johnson -yrityksiltä, julkisista tietolähteistä (mukaan luettuna tiedot sosiaalisen median julkisesti saatavilla olevista profiileistasi) ja muilta kolmansilta osapuolilta kuten IQVIA OneKey  saamiimme sinua koskeviin tietoihin.
Jos toimitat meille toisen henkilön henkilötietoja, ilmaiset, että sinulla on oikeus tehdä niin ja annat meille luvan niiden käyttöön tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti.

ARKALUONTOISET TIEDOT

Pyydämme sinua olemaan lähettämättä tai luovuttamatta meille mitään arkaluontoisia henkilötietoja (kuten henkilötunnuksia tai tietoja, jotka liittyvät rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon tai uskomuksiin, terveyteen, sukupuolielämään tai seksuaaliseen suuntautumiseen, rikosrekisteriin tai ammattiliittojen jäsenyyteen, tai biometristä tai geneettistä tietoa,) Palvelussa, Palvelun kautta tai muuten, ellemme nimenomaisesti niitä pyydä.

AUTOMAATTINEN TIEDONKERUU JA TIETOJEN KÄYTTÖ

Saatamme ja palveluntarjoajamme saattaa kerätä tiettyjä tietoja automaattisesti käyttäessäsi Palvelua. Tutustu evästekäytäntöömme saadaksesi tarkempia tietoja evästeistä ja muista Palvelussa käytettävistä seurantatekniikoista. Asetamme evästeitä lain sallimissa puitteissa ja tämän lisäksi myös, jos olet antanut siihen suostumuksesi evästebannerin tai selaimen tiliasetusten kautta. Evästekäytännössä kerrotaan myös, kuinka seurantatekniikat poistetaan käytöstä.
Saatamme ja palveluntarjoajamme saattaa lisäksi automaattisesti kerätä ja käyttää tietoa seuraavilla tavoilla:
Käyttämäsi selaimen välityksellä: Useimmat selaimet keräävät tiettyjä tietoja, joita ovat esimerkiksi MAC-osoitteesi, tietokoneen tyyppi (Windows tai Mac), näytön resoluutio, käyttöjärjestelmän nimi ja versio sekä internet-selaimen tyyppi ja versio. Saatamme kerätä vastaavia tietoja, kuten laitteesi tyypin ja tunnisteen, jos kirjaudut Palveluun mobiililaitteella. Käytämme tätä tietoa Palvelun moitteettoman toiminnan varmistamiseen.
IP-osoite: IP-osoitteesi on numero, jonka internet-palveluntarjoajasi luo tietokoneellesi automaattisesti. IP-osoite tunnistetaan ja kirjataan automaattisesti palvelinlokitiedostoihimme, kun käyttäjä vierailee Palvelussa. Vastaavasti tallennetaan myös vierailun aika ja sivut, joilla käyttäjä on vieraillut. IP-osoitteiden kerääminen on vakiokäytäntö, ja moni verkkopalvelu suorittaakin sen automaattisesti. Käytämme IP-osoitteita Palvelun käyttöasteen laskemiseen, palvelinongelmien diagnosoimiseen ja Palvelun hallinnointiin. Saatamme myös saada likimääräisen sijaintisi selville IP-osoitteesi perusteella.
Laitetiedot: Saatamme kerätä mobiililaitteestasi tietoja, kuten yksilöllisen laitetunnisteen, jotka kertovat meille, miten käytät Palvelua.

KUINKA KÄYTÄMME JA LUOVUTAMME TIETOJA

Käytämme ja luovutamme antamiasi tietoja niiden keräyshetkellä kuvatulla tavalla. Katso jäljempänä kohta ”Valinnanmahdollisuudet ja pääsyoikeudet”, jossa kerrotaan, kuinka voit estää määrättyjen tietojesi käytön ja luovuttamisen.
Jos sovellettava lainsäädäntö niin edellyttää, pyydämme suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön. Suostumus pyydetään hetkellä, jolloin tietoja kerätään. Saatamme myös tarvittaessa käyttää meille toimittamiasi tai sinua koskevia tietoja sopimusten laatimiseen, jonkin muun oikeudellisen syyn perusteella (esimerkiksi lääketurvatoiminnan meille asettamien velvoitteiden vuoksi) tai perusteltuihin liiketoiminnan tarpeisiin, kuten:

Sitoudumme toimimaan näin huolehtiaksemme sinun kanssasi solmimastamme sopimussuhteesta ja/tai noudattaaksemme meille asetettua juridista velvoitetta.

Sitoudumme toimimaan näin huolehtiaksemme kanssasi solmimastamme sopimussuhteesta, noudattaaksemme meihin kohdistuvaa juridista velvoitetta ja oikeutetun etumme perusteella.

 

Tarjoamme yksilöllisiä palveluja joko suostumuksesi tai oikeutetun etumme perusteella.

Luovutamme Palvelun kautta keräämäämme tietoa myös

Lisäksi saatamme käyttää ja luovuttaa sinua koskevia tietoja, jos katsomme sen olevan välttämätöntä tai asianmukaista: (a) noudattaaksemme oikeudellista menettelyä tai sovellettavaa lainsäädäntöä, johon saattaa sisältyä myös kotimaasi ulkopuolinen lainsäädäntö, (b) vastataksemme sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa eri viranomaisten pyyntöihin, joihin saattaa sisältyä pyyntöjä kotimaasi ulkopuolisilta viranomaisilta, (c) pannaksemme ehtomme täytäntöön ja (d) suojataksemme oikeuksia, tietosuojaa, turvallisuutta tai omaisuutta, joita meillä ja/tai muilla Johnson & Johnson yrityksillä, sinulla tai muilla on. Suostumuksellasi voimme käyttää ja luovuttaa sinua koskevia tietoja myös muilla tavoin.
Saatamme käyttää ja luovuttaa tietoja, joita keräämme automaattisesti edellä kohdassa ”Automaattinen tiedonkeruu ja tietojen käyttö” kuvatulla tavalla.
Tämän lisäksi voimme sovellettavan lainsäädännön salliessa ja mihin tahansa tarkoitukseen käyttää ja luovuttaa tietoja, jotka eivät ole henkilökohtaisesti tunnistettavassa muodossa. Jos yhdistämme tietoja, jotka eivät ole henkilökohtaisesti tunnistettavissa, sellaisiin tietoihin, jotka ovat (kuten nimesi yhdistäminen maantieteelliseen sijaintiisi), käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina niin kauan kuin ne ovat yhdistettyinä.

VALINNANMAHDOLLISUUDET JA PÄÄSYOIKEUS

Henkilötietojesi käyttöä ja luovuttamista koskevat valinnat
Voit valita, käytämmekö ja luovutammeko henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin. Voit valita, ettet halua

Pyrimme toteuttamaan pyyntösi niin nopeasti kuin se käytännössä on mahdollista. Huomaa, että jos käytät kielto-oikeutta edellä kuvatulla tavalla, emme voi poistaa henkilötietojasi tietokannoista, joihin muut Johnson & Johnson -yritykset ovat jo antamamme tiedot tallentaneet (eli siihen päivään mennessä, jolloin toteutamme kieltopyyntösi). Pyrimme kuitenkin kohtuullisiin toimiin tiedottaaksemme Johnson & Johnson -yrityksiä pyynnöstäsi. Huomaa myös, että jos kieltäydyt vastaanottamasta markkinointiin liittyvää viestintää meiltä, saatamme silti lähettää sinulle tärkeitä liiketoimiin liittyviä tai hallinnollisia viestejä, joita et voi kieltää.
Kuinka voit tarkistaa, muuttaa tai poistaa henkilötietojasi
Jos haluat tarkistaa, korjata, päivittää, rajoittaa tai poistaa henkilötietojasi tai haluat pyytää sähköisen kopion henkilötiedoistasi lähettääksesi ne toiselle yhtiölle (sovellettavan lainsäädännön sinulle sallimien oikeuksien mukaan), ota meihin yhteyttä: jacfi@its.jnj.com. Vastaamme pyyntöösi niin nopeasti kuin se käytännössä on mahdollista ja viimeistään yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos vastauksemme jostakin syystä viivästyy, ilmoitamme sinulle tästä viipymättä ja kerromme vastaamispäivämäärän.

TIETOJEN SIIRTÄMINEN ERI MAIDEN VÄLILLÄ

Henkilötietojasi voidaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimitiloja tai palveluntarjoajia. Käyttämällä Palveluamme tai antamalla meille suostumuksesi (lain sitä edellyttäessä) hyväksyt tietojen siirron kotimaasi ulkopuolelle, kuten Yhdysvaltoihin, maihin, joiden tietosuojasäännökset saattavat poiketa kotimaasi säännöistä. Tästä huolimatta henkilötiedot suojataan asianmukaisilla sopimuksellisilla ja muilla menettelyillä, kun niitä siirretään muissa maissa sijaitseviin muihin Johnson & Johnson yrityksiin tai kolmansille osapuolille.

Euroopan komissio on tunnustanut tietyt Euroopan Talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitsevat maat sellaisiksi, että ne tarjoavat ETA:n standardien mukaisen riittävän tietosuojan (täydellinen luettelo näistä maista löytyy tästä osoitteesta https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_fi). Sellaisten tiedonsiirtojen osalta, joissa tietoja siirretään ETA-maista maihin, joiden tietoturvaa Euroopan komissio ei pidä asianmukaisena, olemme ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin, muun muassa varmistamalla, että vastaanottaja on sitoutunut noudattamaan EU:n vakiomuotoisia sopimusehtoja, henkilötietojesi suojaamiseksi. Voit pyytää kopion näistä menettelyistä ottamalla yhteyttä organisaatiomme tietosuojavastaavaan ”Ota yhteyttä” -kohdassa jäljempänä annettujen ohjeiden mukaisesti.
TURVALLISUUS
Pyrimme kohtuullisin organisatorisin, teknisin ja hallinnollisin keinoin suojaamaan hallinnassamme olevia henkilötietoja. Valitettavasti minkään internetin tai tietojen taltiointijärjestelmän kautta tapahtuvan tiedonsiirron turvallisuutta ei voida täysin taata. Jos sinulla on syytä uskoa, että asiointi kanssamme ei ole enää turvallista (esimerkiksi jos sinusta tuntuu, että jonkin meillä olevan asiakastilisi turvallisuus on vaarantunut), ilmoita tästä meille välittömästi jäljempänä olevan Ota yhteyttä -kohdan mukaisesti.
SÄILYTYSAIKA
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tai sallittu siihen tarkoitukseen tai niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot hankittiin. Säilytysaikamme perustuu seuraaviin kriteereihin: (i) ajanjakson pituus, jolloin olemme asioineet kanssasi ja tarjonneet sinulle Palvelun; (ii) siihen, säänteleekö jokin juridinen velvoite toimintaamme, ja (iii) onko säilytys tarpeen oikeudellisen asemamme kannalta (ottaen huomioon esimerkiksi vanhentumissäännöt, kanteet tai viranomaistutkinnat).

KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUSTOT JA PALVELUT

Tämä Palvelu voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille. Tämä Tietosuojakäytäntö ei koske yksityisyydensuojaa, tietoja tai käytäntöjä, joita mikä tahansa kolmas osapuoli noudattaa, mukaan lukien kaikki kolmannet osapuolet, jotka operoivat mitä tahansa verkkosivustoa tai palvelua (sovellukset mukaan lukien ja niihin rajoittumatta), joka on saatavilla tämän Palvelun kautta tai johon on linkki tässä Palvelussa. Tällaisen sivuston tai omaisuuden tai niihin johtavan linkin saatavilla olo Palvelussa ei tarkoita, että me olisimme antaneet tai muut Johnson & Johnson yritykset olisivat antaneet sille hyväksynnän.

OTA YHTEYTTÄ

Janssen-Cilag Oy, osoitteessa PL 15, 02621 Espoo, Suomi, on tämän Tietosuojakäytännön mukaisesta henkilötietojen keräämisestä, käyttämisestä ja luovuttamisesta vastuussa oleva yhtiö.
Jos sinulla on tätä Tietosuojakäytäntöä koskevia kysymyksiä, ota meihin yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen jacfi@its.jnj.com, tai kirjoittamalla osoitteeseen:
Janssen-Cilag Oy
PL 15
02621 Espoo
Suomi
Voit myös tarvittaessa ottaa yhteyttä maasi tai alueesi tietosuojavastaavaan: emeaprivacy@its.jnj.com.

VALITUKSEN TEKEMINEN VALVONTAVIRANOMAISELLE

Voit tehdä valituksen maasi tai alueesi valvontaviranomaiselle, jonka yhteystiedot löydät tästä

TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN PÄIVITYKSET

Saatamme muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki tähän Tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset astuvat voimaan, kun julkaisemme päivitetyn Tietosuojakäytännön Palvelussa. Käyttämällä Palvelua näiden muutosten jälkeen ilmoitat hyväksyväsi päivitetyn Tietosuojakäytännön. Suosittelemme, että tarkastelet Tietosuojakäytäntöä säännöllisesti Palvelussa. Tämä Tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 11.4.2022.