Personvernerklæring

Personvernerklæring

Janssen-Cilag AS bryr seg om ditt personvern, og ønsker at du skal være kjent med hvordan vi samler inn, bruker og avdekker informasjon. Denne personvernerklæringen beskriver vår praksis i forbindelse med informasjon som vi eller våre tjenesteleverandører samler inn via nettstedet eller applikasjonen (heretter «​tjenesten») betjent og kontrollert av oss, hvorfra du får tilgang til denne personvernerklæringen. Ved å gi personopplysninger til oss eller ved å bruke tjenesten, bekrefter du at du har lest og forstått denne personvernerklæringen.

BRUK AV TJENESTEN AV MINDREÅRIGE

Tjenesten er ikke rettet mot enkeltpersoner under alderen 18, så vi ber om at disse personene ikke gir personopplysninger gjennom tjenesten. Hvis barnet ditt har sendt inn personopplysninger, og du ønsker å be om at disse personopplysninger fjernes, vennligst kontakt oss som forklart nedenfor under «kontakt oss».

INFORMASJONSINNSAMLING

Vi kan be deg om å sende inn personopplysninger slik at du kan dra nytte av bestemte funksjoner (for eksempel abonnementer på nyhetsbrev, tips / gode råd eller ordrebehandling) eller delta i en bestemt aktivitet (for eksempel konkurranser eller andre kampanjer). Du vil bli informert om hvilken informasjon som nødvendig, og hvilken informasjon som er valgfri.

Vi kan kombinere informasjonen du sender inn med annen informasjon vi har samlet inn fra deg, enten online eller offline, inkludert for eksempel i din kjøpshistorikk. Vi kan også kombinere den med informasjon vi mottar om deg fra andre Johnson & Johnson tilknyttede selskaper og følgende andre kilder: offentlig tilgjengelige informasjonskilder (herunder informasjon fra offentlig tilgjengelige profiler på sosiale medier) og andre tredjeparter og følgende andre kilder: iQVIA OneKey database.

Hvis du sender inn personopplysninger knyttet til en annen person til oss, representerer du at du har fullmakt til å gjøre det, og tillater at vi bruker informasjonen i samsvar med denne personvernerklæringen.

SENSITIV INFORMASJON

Vi ber deg om å ikke sende oss eller videreformidle sensitive personopplysninger, med mindre vi spesifikt anmoder om dette (f.eks. personnummer, informasjon relatert til rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion eller annen tro, helse og medisinske forhold, sexliv eller seksuell orientering, kriminell bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap, eller biometriske eller genetiske data) på eller via tjenesten eller på annen måte til oss.

AUTOMATISK INFORMASJONSINNSAMLING OG ANVENDELSE

Vi og våre tjenesteleverandører kan samle inn viss informasjon automatisk mens du navigerer rundt på tjenesten. Vennligst les personvernerklæringen for informasjonskapsler («cookies»)  for detaljert informasjon om informasjonskapslene («cookies») og annen sporingsteknologi som brukes på tjenesten. Med mindre det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, plasserer vi informasjonskapsler etter at vi har mottatt ditt samtykke gjennom cookiebanneren eller preferansesenteret. Vår cookie-policy inneholder informasjon om hvordan du kan deaktivere disse teknologiene.

Vi og våre tjenesteleverandører kan også automatisk samle inn og bruke informasjon på følgende måter:

Gjennom din nettleser: Visse opplysninger samles inn av de fleste nettlesere, for eksempel MAC-adresse (Media Access Control-adresse), datatype (Windows eller Mac), skjermoppløsning, navn og versjon av operativsystem, samt internettlesertype og -versjon. Vi kan samle inn lignende informasjon, for eksempel enhetstypen og identifikatoren din, hvis du får tilgang til tjenesten via en mobilenhet. Vi bruker denne informasjonen til å sikre at tjenesten fungerer som den skal

IP-adresse:   Din IP-adresse er et nummer som automatisk tildeles din datamaskin av internett-leverandøren din. En IP-adresse identifiseres og logges automatisk i våre serverloggfiler når en bruker besøker tjenesten, sammen med tidspunktet for besøket og sidene som besøkes. Innsamling av IP-adresser er standard praksis og gjøres automatisk av mange online-tjenester. Vi bruker IP-adresser til formål som å beregne Tjenestebruksnivåer, diagnostisere serverproblemer og administrere Tjenesten. Vi kan også finne din omtrentlige plassering ut fra din IP-adresse.

Enhetsinformasjon  Vi kan samle inn informasjon om mobilenheten din, for eksempel en unik enhetsidentifikator, for å forstå hvordan du bruker tjenesten.

HVORDAN VI BRUKER OG AVDEKKER INFORMASJON

Vi bruker og avdekker informasjon som du oppgir til oss, som beskrevet for deg ved innsamlingspunktet. Se avsnittet «Valg og tilgang» nedenfor om hvordan du kan melde deg ut av visse av bruksområdene og opplysningene våre.

Når det kreves av gjeldende lov, vil vi få ditt samtykke til vår bruk av personopplysningene dine ved punktet for informasjonsinnsamlingen. Vi kan også bruke informasjon fra eller om deg etter behov for å utføre en kontrakt, for å overholde en lovlig forpliktelse (for eksempel på grunn av våre farmakovigilansforpliktelser) eller for våre legitime forretningsinteresser. Vi kan også benytte andre juridiske rettsgrunnlag, spesielt for å:

 

Vi vil gjennomføre disse aktivitetene for å styre vårt kontraktsforhold med deg og/eller for å være i samsvar med juridiske forpliktelser.

 

 

Vi vil gjennomføre disse aktivitetene for å styre vårt kontraktsforhold med deg og/eller for å være i samsvar med juridiske forpliktelser, og/eller fordi vi har legitime interesser.

 

 

Vi vil tilby personlige tjenester enten med ditt samtykke eller fordi vi har en legitim interesse.

 

Vi avdekker også informasjon som er samlet inn gjennom tjenesten:

I tillegg kan vi bruke og avdekke informasjonen din slik vi mener er nødvendig eller hensiktsmessig: a) for å overholde juridisk prosess eller gjeldende lov, som kan omfatte lover utenfor ditt bostedsland; (b) som tillatt i henhold til gjeldende lov, og svare på forespørsler fra offentlige og statlige myndigheter, som kan omfatte myndigheter utenfor ditt bostedsland; (c) håndheve våre vilkår; og (d)beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom og/eller våre tilknyttede selskaper, deg eller andre. Vi kan også bruke og avdekke din informasjon på andre måter, etter at vi har fått ditt samtykke til det.

Vi kan bruke og avdekke informasjon som vi samler inn automatisk som beskrevet ovenfor under «Automatisk informasjonssamling og anvendelse».

Der det tillates i henhold til gjeldende lov, kan vi bruke og avdekke informasjon som ikke er personlig identifiserbar, til alle formål. Hvis vi kombinerer informasjon som ikke er i personlig identifiserbar form, med informasjon som er identifiserbar (for eksempel å kombinere navnet ditt med din geografiske plassering), behandler vi den kombinerte informasjonen som personopplysninger så lenge den er kombinert

VALG OG TILGANG

Dine valg angående vår bruk og utlevering av dine personlige opplysninger

Vi gir deg valg om hvordan vi kan bruke og utlevere dine personlige opplysninger for videre markedsføring. Du kan utmelde deg fra:

Vi vil så snart det er mulig og innen rimelig tid forsøke å etterkomme forespørselen(e) din. Vær oppmerksom på at hvis du melder deg ut som beskrevet ovenfor, vil vi ikke kunne fjerne personopplysningene dine fra databasene til våre tilknyttede selskaper som vi allerede har delt informasjonen din med (dvs. fra datoen da vi implementerer utmeldingsforespørselen din). Vi vil imidlertid gjøre hva vi kan for å informere våre tilknyttede selskaper om din forespørsel, innenfor rimelighetens grenser. Vær også oppmerksom på at hvis du utmelder deg fra å motta markedsføringsrelaterte meldinger fra oss, kan vi likevel sende deg viktige transaksjons- og administrative meldinger, som du ikke kan melde deg ut fra.

Slik kan du få tilgang til, endre eller slette personopplysningene dine

Hvis du vil vurdere, rette, oppdatere, begrense eller slette personopplysningene dine, eller hvis du vil be om å motta en elektronisk kopi av personopplysningene dine for formål å overføre det til et annet selskap (i den utstrekning disse rettighetene er gitt til deg etter gjeldende lov), kontakt oss via jacno@its.jnj.com. Vi vil svare på forespørselen din så snart som mulig, og senest en måned etter mottagelse. I omstendigheter som forårsaker forsinkelse i vårt svar, vil du bli informert omgående og få oppgitt en dato for når vi skal svare. Du kan også besøke tjenesten for å oppdatere nettprofilen din.

GRENSEOVERFØRSEL

Personopplysningene dine kan lagres og behandles i ethvert land der vi   bedriver virksomhet eller har tjenesteleverandører, og ved å bruke tjenesten vår eller ved å gi samtykke til oss (når det er påkrevd av loven), samtykker du til en eventuell overføring av informasjon til land utenfor ditt bostedsland, inkludert USA, som kan ha andre databeskyttelsesforskrifter enn i ditt land. Til tross for dette, så er hensiktsmessige kontraktsmessige tiltak og andre tiltak på plass for å beskytte personopplysninger når de overføres til våre tilknyttede selskaper eller tredjeparter i andre land.

Noen land utenfor EØS-området er anerkjent av EU-kommisjonen for å tilveiebringe et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her).  For overføringer fra EØS til land som ikke anses å være tilstrekkelige av Europa-kommisjonen, har vi sørget for at tilstrekkelige tiltak er på plass, blant annet ved å sørge for at mottakeren er bundet av EUs standard kontraktbetingelser for å beskytte personopplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å kontakte vårt personvernombud i samsvar med «Kontakt oss»-delen nedenfor).

 

SIKKERHET

Vi forsøker å bruke rimelige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak som er utformet for å beskytte personopplysninger under vår kontroll. Dessverre kan ingen dataoverføring via Internett eller datalagringssystem garanteres å være 100 % sikkert. Hvis du har grunn til å tro at samspillet med oss ikke lenger er sikkert (for eksempel hvis du føler at sikkerheten til kontoer du har med oss, er blitt svekket), informer oss omgående i samsvar med i Kontakt oss-delen nedenfor.

OPPBEVARINGSPERIODE

Vi beholder personopplysningene dine så lenge som nødvendig eller tillatt i lys av formålet/formålene som de ble oppnådd for. Kriteriene som brukes til å bestemme oppbevaringsperiodene våre inkluderer: (i) hvor lenge vi har et pågående forhold til deg og tilbyr tjenesten til deg; (ii) om det er en lovlig forpliktelse som vi er underlagt; og (iii) om oppbevaring er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (for eksempel i forhold til gjeldende vedtekter om begrensninger, rettssaker eller regulatoriske undersøkelser).

 

NETTSTEDER OG TJENESTER TIL TREDJEPARTER

Denne tjenesten kan inneholde linker til tredjeparts nettsteder. Denne personvernerklæringen tar ikke opp, og vi er ikke ansvarlige for personvern, informasjon eller praksis fra tredjeparter, inkludert tredjeparter som driver nettsteder eller nettjenester (inkludert, uten begrensning, programmer) som er tilgjengelig gjennom denne tjenesten eller som inneholder en link til denne tjenesten. Tilgjengeligheten av, eller inkludering av en link til, ethvert slikt nettsted eller eiendom på tjenesten innebærer ikke godkjenning av den fra oss eller av våre tilknyttede selskaper.

KONTAKT OSS

Janssen-Cilag AS, lokalisert på Postboks 144, 1325 Lysaker, Norway, er selskapet som er ansvarlig for innsamling, bruk og avdekking av personopplysninger under denne personvernerklæringen.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss via jacno@its.jnj.com, eller skriv til følgende adresse:

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

1325 Lysaker

Norway

Du kan også kontakte vår databeskyttelsesansvarlige med ansvar for ditt land eller din region, hvis det er aktuelt, via emeaprivacy@its.jnj.com.

SENDE INN EN KLAGE TIL EN ANSVARLIG MYNDIGHET

Du kan sende inn en klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten for ditt land eller din region. Klikk herfor kontaktinformasjon til slike myndigheter.

OPPDATERINGER TIL DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerlæringen. Eventuelle endringer på denne personvernerklæringen blir gyldige når vi legger inn den reviderte personvernerklæringen i tjenesten. Din bruk av tjenesten etter disse endringene betyr at du aksepterer den reviderte personvernerklæringen. Vi anbefaler at du regelmessig vurderer personvernerklæringen når du besøker tjenesten. Denne erklæringen ble sist oppdatert den 5 October 2021.